استعلام نرخ بيمه مسئوليت مديران مجموعه هاي ورزشي و استخرها و ناجيان غريق

پوشش ها
تخفيف ها
توضیحات

*

*محاسبات حق بيمه بر اساس ديه سال 97 مي باشد

*حوادث و بلاياي طبيعي مانند سيل و زلزله و طوفان و... مشمول اين بيمه نامه قرار نمي گيرند. نزاع و درگيري نيز خارج از تعهدات اين بيمه نامه مي باشد.